Rime en I

suivi
suivie
suivit
sulkies
sulky
supercherie
superficie
super-huit
superprofit
supplicie
supplie
suprématie
surcuit
surenchéri
surenchérie
surenchérit
surestarie
surfis
surfît
tartuferie
tartufferie
tassili
tatami
taudis
tauromachie
tautologie
tautomérie
taxi
taxidermie
taxie
taxinomie
taxonomie
technocratie
technologie
tee
teinturerie
télangiectasie
télécopie
télégraphie
télékinésie
télémétrie
télénomie
téléologie
téléonomie
tachyarythmie
tachycardie
tachyphémie
tachypsychie
taillanderie
taillerie
taillis
talkie-walkie
tamiserie
tanaisie
tannerie
taphophilie
tapi
tapie
tapisserie
tapit
tapuscrit
taquinerie
targui
tari
tarie
tarifie
tarit
tarsalgie
tarsectomie
sympathicectomie
sympathicotonie
sympathie
symphonie
symptomatologie
synalgie
synarchie
synchronie
syncinésie
syndactylie
synéchie
synergie
synesthésie
synonymie
synopsie
synovectomie
synovie
syntonie
syphilis
syringomyélie
syzygie
tabacomanie
tabagie
tabletterie
tachéométrie
tétralogie
tétraphonie
tétraplégie
tétraploïdie
tétrarchie
thalassémie
thalassocratie
thalassothérapie
thanatologie
thanatopraxie
thaumaturgie
théocratie
théogonie
théologie
théophanie
théorie
théosophie
thérapie
thermie
thermochimie
thermoclastie
thermographie
thermométrie
thermothérapie
thesmophories
trip
triparti
tripartie
triperie
triploïdie
tripodie
tripoli
trisomie
troglobie
trois-huit
tromperie
trophallaxie
truanderie
truie
trulli
trustis
tsunami
tuerie
tuilerie
tularémie
tullerie
tupi
tupinambis
turbidimétrie
turquerie
transi
transie
transit
transmis
transmit
traumatologie
travesti
travestie
travestit
tréfilerie
trémie
trésorerie
tressailli
tressaillit
tri
triandrie
tribologie
tribométrie
tricherie
trichromie
tricouni
tridi
trie
trigonométrie
trilogie
tout-petit
toxémie
toxicodermie
toxicologie
toxicomanie
toxidermie
tracasserie
trachéotomie
traduis
traduisis
traduisit
traduit
tragédie
tragi-comédie
trahi
trahie
trahit
trajectographie
tranchée-abri
transcris
transcrit
transcrivis
transcrivit
transfini
transfinie
tondît
tonie
tonifie
tonnellerie
tonométrie
topographie
topologie
toponymie
torchis
tordis
tordit
tories
torii
torpillerie
torréfie
torticolis
tortis
tory
toupie
tourie
tournerie
tournevis
tournis
tousserie
tout-paris
walkie-talkie
walkyrie
wallabies
wallaby
wapiti
whiskies
whisky
white-spirit
xanthie
xénélasie
xénophilie
xénophobie
xérocopie
xérodermie
xérographie
xérophtalmie
ximénie
xylographie
yankee
yeomanry
yogi
youpi
zakouski
zani
zanni
anaphrodisie
anaphylaxie
anaplastie
anarchie
anarthrie
anatomie
anatomopathologie
ancolie
androgénie
andrologie
anéanti
anéantie
anéantit
anémie
anencéphalie
anergie
ânerie
anesthésie
anesthésiologie
angarie
angiectasie
angiocardiographie
angiographie
angiologie
anglomanie
amollie
amollit
amorti
amortie
amortit
ampélographie
ampélopsis
amphi
amphibie
amphibologie
amphictyonie
amphigouri
amphimixie
ampli
amplifie
amusie
amygdalectomie
amyotrophie
anaérobie
anagallis
anagogie
analgésie
analgie
analogie
anamnésie
amaigrit
amaryllis
amathie
Amati
ambiophonie
amblyopie
ambroisie
amerri
amétropie
ameubli
ami
amidonnerie
amie
aminci
amincie
amincit
ammi
amnésie
amnioscopie
amnistie
amodie
amoindri
amoindrie
amoindrit
amolli
alcoolémie
alcoolomanie
alcoomanie
alexie
algie
algologie
alibi
alizari
allégorie
allergie
allergologie
allie
allogamie
allopathie
allostérie
allotropie
alopécie
alourdi
alourdie
alourdit
altimétrie
aluminothermie
aluni
amaigri
amaigrie
aguerri
aguerrie
aguerrit
agueusie
agui
ahuri
ahurie
ahurit
aigri
aigrie
aigrit
aiguerie
ailloli
ainsi
aïoli
aisy
akinésie
akvavit
alangui
alanguie
alanguit
albuminurie
alcali
alcalimétrie
alchimie
affranchi
affranchie
affranchit
agacerie
agalactie
agami
agamie
agénésie
agi
agit
agnosie
agnoti
agonie
agoraphobie
agouti
agrandi
agrandie
agrandit
agraphie
agrobiologie
agrochimie
agrologie
agronomie
agrostis
agrotis
adynamie
aepyornis
aérobie
aérobiologie
aérocolie
aérogastrie
aérologie
aéromancie
aéronomie
aérophagie
aérothérapie
affadi
affadie
affadit
affaibli
affaiblie
affaiblit
affauti
affermi
affermie
affermit
afféterie
affèterie
affidavit
affilie
acoumétrie
acquis
acquit
acrimonie
acrobatie
acrocéphalie
acrodynie
acromégalie
acrophobie
actinie
actinologie
actinométrie
actinothérapie
adduit
adénoïdectomie
adénopathie
adipopexie
adipsie
admis
admit
adonis
adouci
adoucie
adoucit
adscrit
accompli
accomplie
accomplit
accourci
accourcie
accourcit
accroupi
accueilli
accueillie
accueillit
acétonémie
acétonurie
achalasie
acholie
achondroplasie
achromatopsie
achromie
achylie
acidalie
acidifie
acidimétrie
aciérie
acinésie
acini
aconit

Laisser un commentaire